Carrer de la Granada del Penedès 19,
08006 Barcelona